BİLGİ ve VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ:

Bilgi ve Veri Güvenliğinin sağlanması KURTSAN için çok önem arz etmektedir. KURTSAN , bu nedenle sahip olduğu ve olacağı tüm bilgi ve verileri gerektiği gibi korumayı, muhafaza etmeyi, bilgi ve veri güvenliğini uluslararası standartlar, yasalar ve mevzuatlar kapsamında sağlamayı ve aşağıdaki maddelerde verilenleri taahhüt eder.

KURTSAN Bilgi ve Veri  Güvenliği Politikası;

 • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
 • Bilginin gizliliğinin sağlanması
 • Bilginin bütünlüğünün korunması
 • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
 • Yasal yükümlülüklerin ve  sözleşmelerden doğan  hukuki  yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
 • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
 • Kurumsal bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik unsurlarını korumak
 • Sistemin gerekliliklerini karşılamak ve etkin bir şekilde işletmek üzere çalışanlarımızın yetkinliğini artıracak gerekli kaynakları ayırmayı ve ilgili eğitim programlarını planlamak
 • Bütünsel yaklaşımımız gereği tüm personelimizin ve iş ortaklarımızın bilgi güvenliği sistemine katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlanması
 • Yönetim politikamız gereği standartlara, yasal mevzuatlara ve sözleşme gereksinimlerine uyumu garanti altına alınması
 • Bilgi güvenliği y sistemimizi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı,

yukarıda verilen tüm maddeleri güvence altına alır.

  Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri KURTSAN Bilgi ve Verinin Korunması politikamız kapsamında ele alınmaktadır.